Hållbar utveckling

Den här postern gjordes utifrån ett av FNs globala mål för hållbar utveckling – hållbar energi för alla.

Tanken var att tydligt visa att energi står för majoriteten av världens utsläpp av växthusgas, och att dessa utsläpp är dåliga. Detta illustrerade jag med den varningsmarkerande röda färgen i ett tårtdiagram som ser ut som jordklotet.