Fixer Upper

Fixer Upper var ett grupparbete där vi fick i uppgift att skapa sidor ur ett fiktivt magasin om hållbar konsumtion.

Jag stod för fotograferandet och att lägga in alla element, men val av format, typsnitt och tema var gemensamt.

Vårt största fokus var att ge magasinet en så lättsam, hemgjord och kreativ känsla som möjligt. Detta gjorde vi genom val av typsnitt – ett som ser stansat ut för stora rubriker, och ett skrivmaskinsliknande till underrubriker och ingresser, medan brödtexten sattes i en mer lättläst serif – samt de tecknade elementen som min arbetskamrat gjorde.

Illustration av Ella Wiles.