Heartwork

Vid projektet Heartwork fick vi i uppgift att designa en prototyp på en hemsida till en fiktiv designbyrå.

Prototyparbetet gjordes i Adobe XD och majoriteten av de grafiska elementen gjordes i Adobe Illustrator.

Det här var ett grupparbete, och färgschema, typsnitt och upplägg var gemensamma val. Jag stod framförallt för att lägga in de olika elementen på respektive plats och att länka prototypen, medan kerning av texterna och de mer illustrativa elementen gjordes av min gruppkamrat.