Iris

Iris skapades som mitt examensarbete, och idén baserades på den uppsats jag skrivit om HBTQ-representation på barnboksomslag.

Slutresultatet av examensarbetet ställdes ut på Kulturmagasinet i Sundsvall 25 maj till 4 juni 2023. Till utsällningen skrevs en sammanfattning av projektet, och den är som följande:

I dagens samhälle är heterosexualitet normen, och att inte följa den normen ses som något annorlunda, konstigt eller rent ut sagt fel. Normkritiskt och normkreativt designarbete är en metod som används för att försöka motverka detta, men just nu paketeras normbrytningen gärna in på ett sätt som kan tolkas som heteronormativt. För att verkligen göra skillnad och normalisera olika identiteter och sexualiteter krävs det att dessa ställs i rampljuset och får ta lika mycket – eller till och med mer – plats som heterosexuella cis-personer.

Mitt examensprojekt, butiken Iris, arbetar för att provocera och väcka uppmärksamhet till de som bryter heteronormen på ett sätt som tvingar alla att se, men även är inbjudande för de som behöver eller är positivt inställda till att normalisera alla sorts identiteter och sexualiteter.

Designlösningen Iris arbetar för att gynna FN:s globala mål 10, minskad ojämlikhet, genom att öppet och frimodigt stödja HBTQ-personer och deras rättighet att vara som vilken annan person som helst i samhället.

Det går att läsa en kort sammanfattning om arbetsprocessen här: Iris